Prepis auta v okrese: Postup, potrebné dokumenty a poplatky

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý sa musí uskutočniť pri zmene vlastníka vozidla. Na Slovensku sa prepis auta realizuje na okresnom úrade, konkrétne na odbore dopravy. V tomto článku sa pozrieme na krok za krokom postup, potrebné dokumenty a poplatky spojené s prepisom auta v okrese na Slovensku.

Postup pre prepis auta v okrese

Pre prevedenie vlastníctva vozidla na nového majiteľa je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 • Overenie podpisov: Oba zúčastnené strany (predávajúci a kupujúci) musia overiť svoje podpisy na zmluve o kúpe vozidla. Overenie sa zvyčajne uskutočňuje na miestnom obecní úrade alebo u notára.
 • Technická kontrola: Vozidlo musí byť pred prenosom vlastníctva preverené na technickej kontrole. Technická kontrola zaručuje, že vozidlo spĺňa všetky bezpečnostné a technické požiadavky.
 • Návšteva okresného úradu: Po úspešnom absolvovaní technickej kontroly musí nový majiteľ vozidla navštíviť odbor dopravy na príslušnom okresnom úrade, aby zaregistroval zmenu vlastníctva.
 • Zaplatenie poplatkov: Na okresnom úrade je potrebné uhradiť poplatok za prepis vozidla.

Potrebné dokumenty pre prepis auta v okrese

Pri prepise auta v okrese budete potrebovať tieto dokumenty:

 • Overená zmluva o kúpe vozidla: Overená zmluva musí obsahovať údaje o predávajúcom, kupujúcom, vozidle a cene.
 • Doklady o vozidle: Predávajúci musí poskytnúť technický preukaz a emisnú kontrolu vozidla.
 • Preukaz totožnosti: Oba zúčastnené strany musia predložiť platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.
 • Potvrdenie o technickej kontrole: Nový majiteľ musí predložiť potvrdenie o absolvovaní technickej kontroly vozidla.

Poplatky spojené s prenosom vlastníctva vozidla

Poplatky za prepis vozidla sa môžu líšiť v závislosti od okresu a typu vozidla. Na Slovensku sa všeobecne pohybujujú v rozmedzí od 30 do 50 €. Presnú sumu poplatku zistíte na odbore dopravy príslušného okresného úradu. Okrem toho, nezabudnite zohľadniť aj poplatky za overenie podpisov na zmluve o kúpe vozidla, ktoré sa môžu pohybovať okolo 3 € na obecných úradoch a 15 € u notárov.

Časová náročnosť procesu

Celý proces prepisu auta môže trvať niekoľko dní až týždňov, v závislosti od času potrebného na overenie podpisov, absolvovanie technickej kontroly a vybavenie na okresnom úrade. Je dôležité začať s prípravou dokumentov a plánovaním všetkých krokov čo najskôr, aby ste zabezpečili hladký a efektívny proces prenosu vlastníctva vozidla.

Časté problémy pri prepise auta

Pri prepise auta sa môžete stretnúť s niekoľkými problémami, ktoré môžu spôsobiť oneskorenie alebo komplikácie:

 • Chýbajúce alebo neplatné dokumenty: Uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty a že sú platné a aktuálne. Skontrolujte dátumy platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly vozidla.
 • Nesprávne údaje v dokumentoch: Skontrolujte všetky údaje v zmluve o kúpe vozidla a technickom preukaze, aby ste sa vyhli nesprávnym údajom a komplikáciám pri prepise.
 • Dlhé čakacie doby na technickú kontrolu: V niektorých prípadoch môže byť čakacia doba na technickú kontrolu dlhá, čo môže spôsobiť oneskorenie v procese prepisu auta. Zabezpečte si termín na technickej kontrole včas, aby ste predišli zbytočným oneskoreniam.

Zhrnutie

Prepis auta v okrese na Slovensku je nevyhnutný proces pri zmene vlastníka vozidla. Pre úspešné dokončenie prepisu je dôležité poznať postup, mať pripravené všetky potrebné dokumenty a byť ochotný uhradiť príslušné poplatky. Dodržaním týchto krokov a pripravením sa na možné problémy si môžete zabezpečiť hladký a efektívny proces prepisu auta.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *