Kúpno-predajná zmluva auta: Ako postupovať pri obstarávaní vozidla

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitým právnym dokumentom, ktorý formalizuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Na Slovensku je tento proces regulovaný zákonom a zahŕňa niekoľko krokov, ktoré je potrebné dodržať, aby bol proces kúpy a predaja auta platný a bezproblémový. V tomto článku si prejdeme dôležité aspekty kúpno-predajnej zmluvy auta na Slovensku, vrátane prípravy zmluvy, overenia podpisov a povinností zúčastnených strán.

Príprava kúpno-predajnej zmluvy auta

Prvým krokom pri obstarávaní vozidla je príprava kúpno-predajnej zmluvy. Táto zmluva by mala obsahovať:

a) Údaje o predávajúcom a kupujúcom: Mená, priezviská, trvalé bydliská, rodné čísla, občianske preukazy a kontaktné údaje.

b) Údaje o vozidle: Značka, typ, model, rok výroby, výrobné číslo, evidenčné číslo, počet najazdených kilometrov, farba, palivo, prevodovka, technický stav vozidla a ďalšie relevantné informácie.

c) Kúpna cena: Dohodnutá suma za vozidlo, spôsob a termín úhrady.

d) Dátum prevodu vlastníctva: Deň, kedy sa vozidlo stáva vlastníctvom kupujúceho.

e) Záruka a reklamačný poriadok: Predávajúci by mal poskytnúť informácie o záruke a reklamačnom poriadku, ak sú tieto podmienky súčasťou zmluvy.

f) Podmienky odstúpenia od zmluvy: Zmluva by mala obsahovať podmienky a následky odstúpenia od zmluvy zo strany oboch zúčastnených strán.

Overenie podpisov

Na Slovensku je potrebné overiť podpisy na kúpno-predajnej zmluve u notára alebo na obecnom úrade. Overenie podpisov zabezpečuje, že obidve strany sú oprávnené uzatvoriť zmluvu a zároveň zvyšuje právnu istotu zmluvy.

Povinnosti zúčastnených strán

Povinnosti predávajúceho:

  • Predávajúci je povinný odovzdať vozidlo v dohodnutom technickom stave a na dohodnutom mieste.
  • Predávajúci by mal odovzdať kupujúcemu všetky potrebné dokumenty, ako sú technický preukaz, platná STK (technická kontrola), emisná kontrola a prípadne servisná kniha vozidla.
  • Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o všetkých známych vážnych závadách, opravách alebo poškodení vozidla.
  • Predávajúci by mal zabezpečiť odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel, ak je to potrebné.

Povinnosti kupujúceho:

  • Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutom termíne a spôsobe.
  • Kupujúci by mal skontrolovať vozidlo a jeho dokumenty pred prevzatím a podpisom zmluvy.
  • Kupujúci je zodpovedný za prihlásenie vozidla na dopravný inšpektorát v dohodnutom termíne, čo zahŕňa aj zaplatenie potrebných poplatkov a preukázanie platného povinného zmluvného poistenia (PZP).
  • Kupujúci by mal oznámiť predávajúcemu akékoľvek nálezy závad alebo problémov s vozidlom v rámci dohodnutého obdobia na reklamácie.

Záver

Kúpno-predajná zmluva auta je kľúčovým dokumentom pri prenose vlastníctva vozidla na Slovensku. Aby bol tento proces platný a bezproblémový, je potrebné dodržať všetky zákonné požiadavky, vrátane prípravy zmluvy, overenia podpisov a plnenia povinností zúčastnených strán. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa odporúča konzultovať s odborníkom, ako je napríklad právnik alebo autorizovaný obchodník s automobilmi, ktorý vám môže poskytnúť potrebné rady a usmernenia.

Zdroj: https://ficek.sk/kupno-predajna-zmluva-vzor.html

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *