Slovník pojmov

Ponúkame vysvetlenie vybraných pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť pri čítaní našich analýz a správ:

Rating – nezávislé hodnotenie rôznych subjektov, ktoré ich zaraďuje do niekoľkých kategorií a dovoľuje tak približné porovnanie, prípadne aj vytvorenie poradia (ranking).

Ranking – vzťah medzi sledovanými objektmi, kde platí, že jeden objekt je „hodnotený vyššie“, „hodnotený nižšie“ či „hodnotený rovnako“ ako druhý objekt. Inak povedané, ranking je vytvorenie poradia.

Web of Knowledge, resp. Web of Science - táto databáza ponúkaná ako online služba spoločnosti Thomson Reuters (predtým ISI) je dnes vedúca vyhľadávacia platforma pre informácie o vedeckej činnosti.

H-index – Hirschov index – používa sa na hodnotenie vedeckej špičky. Udáva, koľko článkov daného autora dosahuje citovanosť vyššiu ako je číslo poradia článku spomedzi všetkých autorových článkov zoradených podľa citovanosti (H-index je s vylúčením samocitácií; h-index ráta aj so samocitáciami).

Napríklad: autor má 5 článkov, ktorých citovanosti sú: 1. článok – 9 citácií, 2. článok – 4 citácie, 3. článok – 4 citácie, 4. článok – 1 citácia, 5. článok – 1 citácia. Potom H-index autora sa rovná 3. Má 3 články, ktoré boli citované aspoň 3 krát. Ak by 4. článok bol citovaný 5 krát,  H-index autora by bol 4.

Karentovaný časopis - zaužívané označenie vedeckých časopisov, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents. Current Contents vydáva od roku 1958 Institute for Scientific Information, USA (dnes funguje pod názvom Thomson Reuters). Current contents sprístupňuje v elektronickej forme obsahy najnovších čísiel významných vedeckých časopisov.

Bonifikácia – zvýhodnenie. V ARRA metodike sa koeficientom zvýhodňujú, bonifikujú, mladé fakulty, ktoré by inak v oblasti publikácií boli znevýhodnené oproti starším fakultám.

© Akademická rankingová a ratingová agentúra