Ranking 2012

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predstavila v poradí ôsme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotenie sa rovnako ako v minulých rokoch opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.

Celkom bolo hodnotených 109 fakúlt, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov.

V tomto roku ARRA čiastočne modifikovala metodiku pri kritériách publikácií a citácií v niektorých skupinách formou zmeny spôsobu výpočtu a váhovania jednotlivých kategórií, tiež došlo k obmene výpočtu grantovej úspešnosti a zmenou bodového hodnotenia ukazovateľa minuloročnej novinky - „absolventskej nezamestnanosti“ sa zvýraznil vplyv tohto ukazovateľa na kritéria atraktivity štúdia.

Napriek vyššie uvedeným modifikáciám metodiky boli výrazné zmeny oproti minuloročnému rankingu zaznamenané len výnimočne. Vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční lídri, ako je Univerzita veterinárneho lekárstva (Poľnohospodárske vedy), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Technické vedy), Jesseniova lekárska fakulta UK (Medicínske vedy).

Jedným z najzaujímavejších zistení pre tento rok je stav a vývoj nezamestnanosti čerstvých absolventov slovenských vysokých škôl, kde bol u väčšiny hodnotených skupín fakúlt medziročne zaznamenaný významnejší nárast absolventskej nezamestnanosti, v priemere nezamestnanosť absolventov medziročne stúpla a presahuje hodnotu 4.5%.

Oproti minulému roku stúpala absolventská nezamestnanosť, v niektorých prípadoch (skupina Poľnohospodárskych vied) stúpla dokonca až o takmer štyri percentuálne body . Výnimkami v tomto smere sú len skupiny umeleckých, medicínskych a právnických fakúlt, ktoré ako celky zaznamenali aspoň nepatrný pokles nezamestnanosti ich absolventov.

 

 

AttachmentSize
arra_sprava_2012.pdf781.63 KB
arra_priloha_2012.pdf6.22 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra