Pohľad pedagógov a absolventov na kvalitu vysokých škôl (2009)

V spolupráci s agentúrou GfK sme v roku 2009 realizovali prieskum názorov pedagógov a absolventov vysokých škôl. Hlavným cieľom oboch prieskumov bolo zmapovať postoje na kvalitu vysokých škôl. 

Hlavnými zisteniami prieskumov boli znížená lojalita pedagógov ako aj absolventov k "svojim" vysokým školám a fakultám a veľký rozdiel medzi pedagógmi a absolventmi vo vnímaní toho, či sú absolventi dobre pripravení na prax. 

Prieskumy tiež zisťovali dôvody, prečo si absolventi zvolili vyštudované fakulty. Študenti sa pri výbere vysokej školy rozhodovali veľmi pragmaticky (podľa dostupnosti školy a malých nákladov na štúdium), kým pedagógom záležalo omnoho viac na kvalite vysokej školy, kde budú pôsobiť.

Zo skúseností absolventov pri hľadaní práce tiež vyplynulo, že väčšina pracovníkov personálnych oddelení sa vôbec alebo iba okrajovo zaujímalo o školu, ktorú vyštudovali. Znamená to, že pre veľkú časť personalistov je stále dôležitejší titul ako kvalita samotného nadobudnutého vzdelania. 

Prieskumy sa realizovali s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Ponúkame na stiahnutie prehľad hlavných výsledkov oboch prieskumov, ako aj ich porovnanie. V prípade záujmu o obdržanie kompletných výsledkov nás prosím kontaktujte na arra@arra.sk.

AttachmentSize
GfK2009_Hodnotenie VS absolventmi.pdf1.03 MB
GfK2009_Hodnotenie VS pedagogmi.pdf682.61 KB
GfK2009_Porovnanie vysledkov.pdf267.67 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra