Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje naďalej pokračovať v pravidelnom hodnotení kvality vzdelávania a výskumu na slovenských vysokých školách a prispievať tak k zvyšovaniu ich úrovne. Sme radi, že rovnako ako my považujete kvalitné vysokoškolské vzdelávanie za jeden z určujúcich faktorov rozvoja spoločnosti. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate rozvíjať našu spoločnosť.

V prípade akýchkoľvek otázok  nás prosím kontaktujte.

AKO NÁS PODPORIŤ:

1. zaslaním finančného príspevku na účet našej organizácie 0178751805/0900 (SLSP)

2. poukázaním 2% z dane z príjmu

AKO NÁM POUKÁZAŤ 2 %:

Naše údaje:

* IČO: 30857091
* Právna forma: občianske združenie
* Obchodné meno (názov): Akademická rankingová a ratingová agentúra
* Sídlo: Bratislava, 831 01 Bárdošova 2/A

Právnické osoby (firmy, združenia):

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu môže byť rozdelená v prospech viacerých neziskových organizácií, pričom minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31. marca 2013) na daňový úrad podľa Vášho sídla.

Stiahnite si tlačivo daňového priznania a potvrdenie o podaní.

Pozn.: Ak právnická osoba v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže poukázať iba 1,5% z dane a vyplní v časti IV. kolónku 3. V opačnom prípade môže poukázať celé 2% z dane a vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.

Fyzické osoby (zamestnanci):

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.  Ďalej vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Podiel z dane môže byť poukázaný iba v prospech jednej neziskovej organizácie, pričom musí ísť o sumu minimálne 3,32 EUR. Obe vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby (SZČO, osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie):

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Podiel zaplatenej dane môže byť poukázaný iba v prospech jednej neziskovej organizácie, pričom musí ísť o sumu minimálne 3,32 EUR. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31. marca 2013) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Stiahnite si tlačivo daňového priznania typu Aa typu B a potvrdenie o podaní k typu A a k typu B.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra