Klasifikácia vysokých škôl 2009 (2010)

Dátum a miesto konania: 18. februára 2010, Pálffyho palác v Bratislave

Typ podujatia: seminár

Opis podujatia: Člen Valného zhromaždenia ARRA Ivan Ostrovský na seminári spojenom s tlačovou konferenciou predstavil štúdiu "Klasifikácia vysokých škôl 2009", ktorá je súhrnom a prehľadom porovnania dvoch súčasných ratingových hodnotení slovenských vysokých škôl - komplexnej akreditácie, ktorú vykonala Akreditačná komisia (poradný orgán vlády) a ARRA ratingov.  Ako ďalší rečníci na seminári vystúpili Daniela Drobná z Národnej kancelárie EURYDICE a Róbert Redhammer, prorektor Slovenskej technickej univerzity.

Seminár sa konal v rámci projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pod číslom APVV-0384-07.

Prezentácie rečníkov:

I. Ostrovský (ARRA):

 
D. Drobná (Eurydice):

 

R. Redhammer (STU):

 

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra