Špičkové vedecké tímy na SAV - výsledky

Štvrtok, 27. október 2011

Vo štvrtok 27. októbra predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek a predstaviteľ ARRA Ferdinand Devínsky na tlačovej konferencii oficiálne zverejnili výsledky analytického projektu ARRA "Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV".

V prvej fáze projektu ARRA na základe vzájomných spoluprác pracovníkov identifikovala vedecké tímy a ich vedúcich v jednotlivých oddeleniach SAV. V ďalšej fáze bol vedecký tím, a teda všetci jeho členovia, použitím kombinácie viacerých kvantitatívnych a kvalitatatívnych kritérií porovnaný so svetovou špičkou v danom odbore.

Ponúkame vám zhrnutie výsledkov projektu - opis použitej metodiky a výsledné tabuľky pre špičkové (spolu 22) a nadpriemerné tímy (spolu 17). Uvedené výsledky platia len pre prvé a druhé oddelenie SAV, keďže v prípade tretieho oddelenia (humanitné a spoločenské vedy) bude vzhľadom na odlišné publikačné zvyklosti a nižšiu intenzitu vzájomných spoluprác použitá modifikovaná metodika. 


 

 

AttachmentSize
SAV-spicka_opis_metodiky_2011.pdf118.75 KB
SAV-spicka_tabulka_2011.pdf71.21 KB
SAV-nadpriemer_tabulka2011.pdf74.54 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra